______________________________________________________________________________

Oddělení obecné zootechniky, chovu a šlechtění ovcí a koz

______________________________________________________________________________

Zaměstnanci

                               doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.- vedoucí oddělení, akademický pracovník - docent

prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík - akademický pracovník - profesor

Ing. Leona Konečná, Ph.D. - vědecko-výzkumná pracovnice

Ing. Eliška Dračková, Ph.D. - vědecko-výzkumná pracovnice

______________________________________________________________________________

Výučované předměty

Obecná zootechnika

Obecná zootechnika 1

Obecná zootechnika 1K

Etologie hospodářských zvířat

Etologie hospodářských zvířat K

Etika a etologie v chovech zvířat

Etologie koní

Chov hospodářských zvířat 3

Chov ovcí a koz

Chov hospodářských zvířat

Chov hospodářských zvířat K

______________________________________________________________________________

Informace pro studenty

Studijní materiály:

Obecná zootechnika - skripta

Obecná zootechnika - E-learning

Tématické okruhy ke zkoušce z předmětu:

Obecná zootechnika

Obecná zootechnika 1

Etologie hospodářských zvířat

Etika a etologie v chovech zvířat

Etologie koní

Chov hospodářských zvířat 3

 

______________________________________________________________________________

Doplňující informace ke studiu:

Genetické zdroje

Program genových rezerv v České republice

Genové rezervy - elearningová presentace

Topografie těl hospodářských a zájmových zvířat

Označování a evidence zvířat dle vyhlášky 136/004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon 344/2006 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

Zákon č. 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (platnost od 25.1.2019)

Metody plemenitby

Základy etologie zvířat

Etologie koní

Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Zásady provozování farmářských trhů

Přeprava zvířat - Nařízení Rady (ES) č. 1/2005

Přeprava zvířat - právní úprava

Přeprava zvířat - postup při nekomerční přepravě zvířat

Přeprava zvířat - příručka osvědčených postupů pro manipulaci a přepravu zvířat

Požadavky na seminární práci z předmětu Etologie hospodářských a zvířat a Etiky a etologie v chovech zvířat

Podklady k terennímu cvičení - etogramy

______________________________________________________________________________

Výzkum

Výzkumná činnost je zaměřena na hodnocení růstové intenzity zvířat, na vyhodnocování faktorů ovlivňujících jatečnou hodnotu a kvalitu masa, na hodnocení welfare a chování hospodářských zvířat. Dále je hodnocena mléčná užitkovost ovcí a koz a vliv faktorů chovatelského prostředí na výši produkce a obsah mléčných složek.