________________________________________________________________________________________________

Oddělení reprodukce zvířat

________________________________________________________________________________________________

Zaměstnanci

 

                                            prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. - vedoucí oddělení, akademický pracovník - profesor

                                          Ing. Martin Hošek, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

                                         Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. -  vědecko - výzkumná pracovnice, akademická pracovnice - odborná asistentk

                                         Ing. Vojtěch Pešan - vědecko - výzkumný pracovník     

                                         Ing. Katarína Soušková - vědecko - výzkumná pracovnice                                                                                             

_____________________________________________________________________

Výučované předměty

Reprodukce hospodářských zvířat

Reprodukce hospodářských zvířat 1

Reprodukce hospodářských zvířat K

Reproduction of Farm Animals

Insemination and Embryo Transfer

Biotechnika reprodukce hospodářských zvířat

Biotechnika reprodukce zvířat

Šlechtění hospodářských zvířat

Chov volně žijících zvířat

Chov hospodářských zvířat 1

Kynologie

Zooparky a zoozahrady  

_____________________________________________________________________

Výzkum

Výzkumná a poradentská činnost

Výzkumná činnost

 Oddělení reprodukce zvířat se zaměřuje ve svém výzkumu na několik oblastí:

-         vztahy mezi biochemickými, produkčními a reprodukčními ukazateli u dojnic;

-         vztahy mezi biochemickými a reprodukčními ukazateli u samců hospodářských zvířat;

-         morfologie spermií býků ve vztahu k jejich oplozovací schopnosti;

-         uplatnění ultrasonografických přístrojů v moderní reprodukci.

Poradentsví a další činnost

  Pořádáme kurzy pro získání odborné způsobilosti v oboru inseminační technik dle § 30, zákona číslo 130/2006 Sb.,  se specializacemi:

-     inseminace skotu, ovcí a koz;

-     vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz;

-     inseminace koní;

-     vpravování embryí u klisen;

-     inseminace prasat;

-     vpravování embryí inseminační technikou u prasnic;

-     technolog přenosu embryí.

 V poradenství se zaměřujeme na předávání našich vědeckých poznatků chovatelské praxi.

_____________________________________________________________________

galerie

Diagnostika gravidity u ovcí Diagnostika gravidity u prasnice Dolévání tekutého dusíku Inseminační stanice hřebců Nácvik inseminace skotu v laboratoři
Diagnostika gravidity u ovcí Diagnostika gravidity u prasnice Dolévání tekutého dusíku Inseminační stanice hřebců Nácvik inseminace skotu v laboratoři
Nácvik inseminace skotu ve stáji Nácvik přípravy inseminační dávky býků Sklad inseminačních dávek Výplach embryí
Nácvik inseminace skotu ve stáji Nácvik přípravy inseminační dávky býků Sklad inseminačních dávek Výplach embryí

kynologie

Agility Border teriér Canisterapie Hledaní drog Policejní kynologie
Agility Border teriér Canisterapie Hledaní drog Policejní kynologie
Retriever Sportovní kynologie Vodicí pes Výcvik obranářského psa Záchranářský pes
Retriever Sportovní kynologie Vodicí pes Výcvik obranářského psa Záchranářský pes

zoo

Krmení lachtanů Krmení žirafy Ostrov lemurů  Pohled na safari Tropický pavilon
Krmení lachtanů Krmení žirafy Ostrov lemurů   Pohled na safari  Tropický pavilon
Vjezd do safari Výběh lvů - Zoo Dvůr Králové n. L. Výběh lvů - Zoo Lešná Zoo Dvůr Králové n. L. Zoo Lešná
Vjezd do safari Výběh lvů - Zoo Dvůr Králové n. L. Výběh lvů - Zoo Lešná  Zoo Dvůr Králové n. L. Zoo Lešná