___________________________________________________________________________________________________________________________

Oddělení chovu a šlechtění skotu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaměstnanci

                                      Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. - vedoucí oddělení, akademický pracovník - profesor

                                                       Ing. Daniel Falta, Ph.D.  - proděkan pro vnější vztahy AF, akademický pracovník - odborný asistent

                                                       Ing. Milan Večeřa, Ph.D. - vědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent

                                                                                Ing. Irena Komzáková - technická pracovnice pro výuku

                                                                                

 

                                                                                                                                                                           

                                 

________________________________________________________________________________________________

Vyučované předměty (sylaby)

Chov skotu Farmové chovy zvěře Zemědělský a experimentální software
Chov hospodářských zvířat 2 Šlechtění hospodářských zvířat K Produkční systémy hospodářských zvířat
Chov hospodářských zvířat 1K Produkční systémy hospodářských zvířat K Produkční systémy hospodářských zvířat 1

________________________________________________________________________________________________

Výzkum

  • Interní grantová agentura Agronomické fakulty

    týmový projekt: IGA TP 7/2017
    garant: Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D.
    "etapa Skot": doktorandi Ing. Stanislav Navrátil, Ing. Martina Vaculíková

________________________________________________________________________________________________

Informace pro studenty

Ke stažení:

Otázky ke zkoušce z CHSK pro obor Zootechnika.

Další informace k předmětům:

Šlechtění HZ - SLHZ1 - dokument ke stažení (kontrola užitkovosti)
Postup:
Stáhněte si soubor (viz výše); odstraňte zbytečné položky nad hlavičkou a údaje s nulami dole (zbyde 576 krav); dle pořadí laktace rozdělte krav do 4 skupin (1,2,3,4+); dle laktačního dne do 4 skupin (100,200,305,400 -kde sk.100 je do 100DIM a sk.400 je nad 305DIM=day in milk); v novém sloupci spočítejte poměr Tuk/Bílkovina.
Výsledky:
1.) zjistěte průměrné hodnoty pro: nádoj v kg, %tuku, %bílkovin, %laktózy, pořadí laktace, laktační den, poměr T/B
-pro celý chov, pro jednotlivé laktace (1-4+), pro laktační den (4sk.)
2.) zjistěte počet použitých býků na stádo
3.) dle parametrů v bodu 1.) porovnejte 5 nejpoužívanějších býků mezi sebou.

"Zemědělský a experimentální software - ZEES"

"Farmové chovy zvěře - FCHZ"

Fotogalerie