_____________________________________________________________________________________________

Oddělení chovu a šlechtění koní a agroturistiky a kožešinových zvířat a králíků

_____________________________________________________________________________________________

Zaměstnanci

                        

                                    Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. - vedoucí oddělení, akademický pracovník - odborný asistent

                                  Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. - akademická pracovnice - docentka

                                  Ing. Libor Sládek, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

                                 Ing. Eva Sobotková, Ph.D. akademická pracovnice - odborná asistentka

                                 Ing. Dana Kuřitková - akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II

                                 Ing. Michaela Brudňáková - vědecko - výzkumná pracovnice 

___________________________________________________________________

Vyučované předměty

 

_________________________________________________________________

Výzkum

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost je zaměřena na hodnocení výkonnostních zkoušek jednotlivých plemen koní, šlechtění koní a hodnocení jejich exteriéru

Témata bakalářských a diplomových prací k zadání ve školním roce 2000/2001 až 2007/2008

Řešené disertační práce

_________________________________________________________________

Informace pro studenty

 

Otázky ke zkoušce z předmětů:

 
 

IP


Intensive Program Erasmus "Aditional business opportunities in the rural landscape - 2009"

Intensive Program Erasmus "Aditional business opportunities in the rural landscape - 2008"

Intensive Program Erasmus "Aditional business opportunities in the rural landscape - 2007"